Publications

 1. DPLink: User Identity Linkage via Deep Neural Network From Heterogeneous Mobility Data
  Jie Feng, Mingyang Zhang, Huandong Wang, Zeyu Yang, Chao Zhang, Yong Li, Depeng Jin
  WWW 2019 (Full paper, Accept rate: 18%) Codes PDF Link
 2. DeepSTN+: Context-aware Spatial-Temporal Neural Network for Crowd Flow Prediction in Metropolis
  Ziqian Lin*, Jie Feng*, Ziyang Lu, Yong Li, Depeng Jin
  AAAI 2019 (Full paper, Accept rate: 16.2%) Codes PDF Link * Equal contribution
 3. DeepDPM: Dynamic Population Mapping via Deep Neural Network
  Zefang Zong*, Jie Feng*, Kechun Liu, Hongzhi Shi, Yong Li
  AAAI 2019 (Full paper, Accept rate: 16.2%) PDF Link * Equal contribution
 4. DeepMove: Predicting Human Mobility with Atentional Recurrent Networks
  Jie Feng, Yong Li, Chao Zhang, Funing Sun, Fanchao Meng, Ang Guo, Depeng Jin.
  WWW 2018 (Full paper, Accept rate: 14.8%) Codes PDF Link
 5. DeepTP: An End-to-End Neural Network for Mobile Cellular Traffic Prediction
  Jie Feng, Xinlei Chen, Rundong Gao, Ming Zeng, Yong Li
  IEEE Network, 2018, 32 (6), 108-115 PDF Link
 6. A Bimodal Model to Estimate Dynamic Metropolitan Population by Mobile Phone Data
  Jie Feng, Yong Li, Fengli Xu, Depeng Jin
  Sensors, 2018, 18 (10), 3431 PDF Link
 7. Uniqueness in the City: Urban Morphology and Location Privacy
  Hancheng Cao, Jie Feng, Yong Li, Vassilis Kostakos
  Ubicomp 2018 PDF Link
 8. Context-aware Real-time Population Estimation for Metropolis
  Fengli Xu, Jie Feng, Pengyu Zhang, Yong Li
  Ubicomp 2016 (Honorable mention award) PDF Link Project